ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γιάννης Ευθυβουλίδης

Γιάννης Ευθυβουλίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ), MSc in Naval Architecture, UCL, London

Ο Γιάννης Ευθυβουλίδης είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ), με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc in Naval Architecture), στο UCL, Λονδίνο.

Έχει εκπονήσει πληθώρα εκτιμήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την PANGEA SA,  την Γενική Τράπεζα, την Αγροτική Τράπεζα κλπ.

Εκτελεί πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων φορέων.

Διατέλεσε Ελεγκτής εκτιμήσεων στην Τεγχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος από το 2015 εώς σήμερα.  

Ασχολείται με τον εκτιμητικό κλάδο από το 2003.

Αντώνης Μανωλόπουλος

Αντώνης Μανωλόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, MSc in Water and Environmental Engineering

Ο Αντώνης Μανωλόπουλος είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με σπουδές επιπέδου Master (MSc in Water and Environmental Engineering).

Ασχολείται με την εκπόνηση εκτιμήσεων για διάφορες κατηγορίες ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των οικιστικών, εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, οικοπέδων, ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας πλήρη τεχνικό έλεγχο για ένα μεγάλο αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων του κλάδου.  

Εκτελεί πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό τεχνικών και άλλων φορέων.

Ασχολείται με τον κλάδο της εκτιμητικής από το 2013.