Εκτιμήσεις Ακινήτων

Αξιόπιστες υπηρεσίες
Σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις

Εμπορικά και Οικιστικά (ολόκληρων κτιρίων ή τμημάτων αυτών)

Εντός και εκτός σχεδίου εκτάσεις γης

Ξενοδοχειακών και λοιπών Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping κ.α.)

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Αποθήκες

Χαρτοφυλάκια Ακινήτων

Ειδικά Ακίνητα (νησιά, μαρίνες και άλλα ακίνητα που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ