Εκτιμήσεις Εγκαταστάσεων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Αξιόπιστες υπηρεσίες
Σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις

Μηχανήματα παραγωγής Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων

Μηχανήματα έργου κατασκευαστικών εταιρειών

Κινητός Εξοπλισμός (μεταφορικά μέσα, πλωτά)

Αποθέματα (πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ